StartMijn account
TeamCompetentieOntwikkeling
Dit kenniscentrum is een product van DamhuisElshoutVerschure

TDI voor uitvoerende teamsDoel

Als team een beeld krijgen van de competenties van het team om op basis daarvan met elkaar de doelen te formuleren voor het verbeteren van de teameffectiviteit.Toelichting

Elk teamlid vult de vragenlijst Team Diagnose Instrument in. In verband met de verwerking dient u die vragenlijst binnen twee weken in te vullen. Als u dat nog eerder doet, beschikken u en uw collega's eerder over de resultaten.

 

De scores van de individuele teamleden en het team als geheel worden in het team besproken. Op basis daarvan selecteert het team de onderwerpen waarmee men aan de slag wil en formuleert het team de teamdoelen.

 

De diagnoselijst is niet uitputtend, soms kunnen in een team thema's spelen die in deze diagnoselijst niet expliciet benoemd worden. Als dat belangrijke en urgente problemen betreft is het doorgaans raadzaam om met die problemen als eerste aan de slag te gaan. Ook dan kan het resultaat van de teamdiagnose helpen om oorzaken en gevolgen van de actuele problemen te onderscheiden.

 

Instructie

De vragenlijst bestaat uit vijf onderdelen. Allereerst vier onderdelen (A, B, C, D) voor de vier velden van het TCO-model (teamvitaliteit, huis op orde, innovatie en resultaatsturing). Per onderdeel dienen telkens 12 items gescoord te worden. Geef per item uw waardering voor het huidige functioneren van het team (cijfer 1 - 10, een rapportcijfer dus). Geef daarna per veld aan welke items (maximaal drie) naar uw mening op de agenda van de teambijeenkomst dienen te komen als verbeterpunt.

 

Voor meer informatie over deze digitale vragenlijst kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs via telefoonnummer 073 - 612 45 45.

 Feedback