StartMijn account
TeamCompetentieOntwikkeling
Dit kenniscentrum is een product van DamhuisElshoutVerschure

Teamvitaliteit

Het derde onderdeel van TeamCompetentieOntwikkeling is 'Teamvitaliteit'. Dit onderdeel bevat achtergrondinformatie en verschillende instrumenten om de teamvitaliteit te scannen, teamrollen te ontdekken, verbeterpunten vast te stellen en de teamvitaliteit/dynamiek te verbeteren.

 

Klanten kunnen inloggen om de volledige documentatie beschikbaar te hebben.


Instrumenten Instrumenten

Opnieuw verbonden

Samen bijtanken...

Kolb leerstijlentest

Deze test is bedoeld om meer te weten over je eigen leerstijl en eventueel van leerstijlen van anderen in een groep. Daartoe maken we gebruik van de test ontleend aan de 'Learning Style Inventory' van Kolb (1976).

Het Thomas-Kilmann instrument

Het Thomas-Kilmann instrument 'Omgaan met belangen' is ontworpen om individueel gedrag in situaties met belangenverschillen te bepalen. In zulke situaties kunnen wij het gedrag van een persoon beschrijven aan de hand van de twee basisdimensies: assertiviteit en geneigdheid tot samenwerking.